Kontakt
PRZEDSZKOLE NR 2 PROMUJĄCE ZDROWIE

REKRUTACJA

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŁAPACH 

Kryteria przedszkole     Zarządzenie Burmistrza    Uchwała Rady Miejskiej   
Regulamin rekrutacji

 

Szanowni Rodzice!

Bardzo prosimy o zapoznanie się z terminami rekrutacji do przedszkola.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 2

ETAP IWSTĘPNY 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

od 1.02.2022

 

do 07.02.2022

Złożenie przez Rodziców/prawnych opiekunów deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

deklaracja do pobrania


 • Niezłożenie deklaracji ( do wychowawcy grupy) jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuacji przez dziecko edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 2 w Łapach.
 • Aktualne deklaracje kontynuacji zostaną Państwu przekazane przez wychowawców grup

ETAP I

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

od 09.02.2022

 

do 17.02.2022

Złożenie przez Rodziców/prawnych opiekunów wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

wniosek do pobrania 

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

OŚWIADCZENIE O RODZINIE WIELODZIETNEJ

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Podanie do wiadomości w dniu 24.02.2022

PUBLIKACJA WYNIKÓW REKRUTACJI do dnia 03.03.2022

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
i lista kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacji
o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola

25.02.2022

03.03.2022

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnych (w formie oświadczenia) potwierdzeń woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Podanie do
wiadomości w dniu 09.03.2022

Publikowanie do dnia 17.03.2022

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informacjio liczbie wolnych miejsc.

od 10.03.2022

do 04.04.2022

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, czyli do dnia 16.03.2022 rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem rodzic kandydata, komisja sporządza uzasadnienie.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

ETAP II

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

od 08.04.2022

do 14.04.2022

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

wniosek do pobrania - rodzice, którzy złozyli w I etapie wniosek na dwa etapy postepowania rekrutacyjnego nie muszą składać ponownie wniosku - dziecko nadal bierze udział w rekrutacji. 

OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU 

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Podanie do wiadomości w dniu 21.04.2022

Publikowanie do dnia 28.04.2022

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
i lista kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola

od 22.04.2022

 

do 28.04.2022

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnych (w formie oświadczenia) potwierdzeń woli zapisu dziecka do przedszkola

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Podanie do wiadomości w dniu 06.05.2022

Publikowanie do dnia 18.05.2022

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

od 09.05.2022

do 01.06.2022

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, czyli do dnia 13.05.2022 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola
 2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem rodzica kandydata, komisja sporządza uzasadnienie.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

ETAP III

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDSZKOLA

od 03.06.2022

do 09.06.2022

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

wniosek do pobrania - wypełniają wszyscy rodzice, których dzieci biorą udział w rekrutacji uzupełniającej, oraz dołączają poniżej zamieszczone dokumenty:

 OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA 

 OŚWIADCZENIE O RODZINIE WIELODZIETNEJ 

 POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Podanie do wiadomości w dniu 15.06.2022

Publikowanie do dnia 21.06.2022

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
i lista kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola

od 16.06.2022

 

do 21.06.2022

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnych (w formie oświadczenia) potwierdzeń woli zapisu dziecka do przedszkola

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Podanie do wiadomości w dniu 27.06.2022

Publikowanie do dnia 04.07.2022

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

od 28.06.2022

do 25.07.2022

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, czyli do dnia 04.07.2022 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola
 2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem rodzica kandydata, komisja sporządza uzasadnienie.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.


Bardzo prosimy o przestrzeganie obowiązujących terminów