Kontakt
PRZEDSZKOLE NR 2 PROMUJĄCE ZDROWIE

REKRUTACJA

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŁAPACH 


 

INFORMUJEMY, ŻE PLACÓWKĄ INTEGRACYJNĄ JEST
PRZEDSZKOLE NR 1 W ŁAPACH UL. POLNA 27,

KTÓRA ZAPEWNIA DOSTOSOWANIE WARUNKÓW EDUKACYJNYCH
ZE WZGLĘDU NA LICZEBNOŚĆ GRUP I DOSTĘP DO SPECJALISTÓW.

 


 

 

Kryteria przedszkole     Zarządzenie Burmistrza    Uchwała Rady Miejskiej 
Regulamin rekrutacji

Uwaga!????

 


Uwaga!????

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do II etap rekrutacji do Przedszkola nr 2 w Łapach

 

 


Uwaga!????

II etap rekrutacji do Przedszkola nr 2 w Łapach

 

Uwaga!????

Wyniki I etapu rekrutacji do Przedszkola nr 2 w Łapach

 


Uwaga!????

Rodzice od 25.02.2023 do 3.03.2023 potwierdzają wolę zapisu dziecka do Przedszkola nr 2 w Łapach 
Rodzice, którzy potwierdzili już wolę zapisu nie muszą ponownie potwierdzać. 

22.02.2023

Szanowni Rodzice!

Bardzo prosimy o zapoznanie się z terminami rekrutacji do przedszkola.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 2

ETAP  I WSTĘPNY

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

od 1.02.2023

 

do 07.02.2023

Złożenie przez Rodziców/prawnych opiekunów deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

deklaracja do pobrania


 • Niezłożenie deklaracji ( do wychowawcy grupy) jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuacji przez dziecko edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 2 w Łapach.
 • Aktualne deklaracje kontynuacji zostaną Państwu przekazane przez wychowawców grup

ETAP I

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

od 09.02.2023

 

do 17.02.2023

Złożenie przez Rodziców/prawnych opiekunów wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

wniosek do pobrania 

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

OŚWIADCZENIE O RODZINIE WIELODZIETNEJ

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Podanie do wiadomości w dniu 23.02.2023

PUBLIKACJA WYNIKÓW REKRUTACJI do dnia 03.03.2023

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
i list kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacji
o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola

25.02.2023

03.03.2023

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnych (w formie oświadczenia) potwierdzeń woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Podanie do
wiadomości w dniu 09.03.2023

Publikowanie do dnia 17.03.2023

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informacjio liczbie wolnych miejsc.

od 10.03.2023

do 04.04.2023

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, czyli do dnia 16.03.2023 rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem rodzic kandydata, komisja sporządza uzasadnienie.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

ETAP II

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

od 07.04.2023

do 14.04.2023

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

wniosek do pobrania - rodzice, którzy złozyli w I etapie wniosek na dwa etapy postepowania rekrutacyjnego nie muszą składać ponownie wniosku - dziecko nadal bierze udział w rekrutacji. 

OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU 

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Podanie do wiadomości w dniu 20.04.2023

Publikowanie do dnia 28.04.2023

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
i lista kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola

od 21.04.2023

 

do 28.04.2023

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnych (w formie oświadczenia) potwierdzeń woli zapisu dziecka do przedszkola

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Podanie do wiadomości w dniu 05.05.2023

Publikowanie do dnia 18.05.2023

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

od 09.05.2023

do 01.06.2023

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, czyli do dnia 12.05.2023 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola
 2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem rodzica kandydata, komisja sporządza uzasadnienie.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

ETAP III

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDSZKOLA

od 02.06.2023

do 09.06.2023

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

wniosek do pobrania - wypełniają wszyscy rodzice, których dzieci biorą udział w rekrutacji uzupełniającej, oraz dołączają poniżej zamieszczone dokumenty:

 OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA 

 OŚWIADCZENIE O RODZINIE WIELODZIETNEJ 

 POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Podanie do wiadomości w dniu 15.06.2023

Publikowanie do dnia 21.06.2023

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
i lista kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola

od 16.06.2023

 

do 21.06.2023

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnych (w formie oświadczenia) potwierdzeń woli zapisu dziecka do przedszkola

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Podanie do wiadomości w dniu 27.06.2023

Publikowanie do dnia 04.07.2023

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

od 28.06.2023

do 25.07.2023

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, czyli do dnia 04.07.2023 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola
 2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem rodzica kandydata, komisja sporządza uzasadnienie.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.


Bardzo prosimy o przestrzeganie obowiązujących terminów