Kontakt
PRZEDSZKOLE NR 2 PROMUJĄCE ZDROWIE

OFERTY PRACY PROJEKT

Informacja dotycząca miejsc pracy
w Przedszkolu Nr 2 w Łapach

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY - 1

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY -  NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - 29.08.2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU NA WOLNE STANOWISKO PRACY - POMOC NAUCZYCIELA - 29.08.2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY - POMOC KUCHENNA - 29.08.2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY - WOŹNA - 29.08.2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY - NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - 29.08.2022 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY - NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE SPECJALNE - 24.08.2022 r.

 

 


Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach informuje, iż w związku z realizacją projektu pn.  „Bo w przedszkolu fajnie jest!” – poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łapy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 przeprowadzony zostanie w dniach od 4.08.2022 r. do dnia 12.08.2022 r. do godz. 15.00 nabór na następujące wolne stanowiska pracy:

 1. Nauczyciel wychowania przedszkolnego – 5 stanowisk;

 2. Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne – 1 stanowisko

 3. Pomoc nauczyciela – 1 stanowisko;

 4. Woźna/y – 3 stanowiska;

 5. Pomoc kuchenna – 1 stanowisko.

OGŁOSZENIA

1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
2. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCEGO KSZTAŁCENIE SPECJALNE
3. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POMOCY NAUCZYCIELA
4. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO WOŹNEJ/EGO
5. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POMOCY KUCHENNEJ

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 2 w Łapach

 2. Regulamin naboru na wolne stanowisko pracy w Przedszkolu nr 2 w Łapach

 3. Załącznik nr 1.1 do Regulaminu Naboru KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 4. Załącznik nr 1.2 do Regulaminu Naboru OŚWIADCZENIE 

 5. Załącznik nr 1.3 do Regulaminu Naboru KLAUZULA ZGODY

 6. Załącznik nr 2 do Regulaminu Naboru  DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI CZŁONKA KOMISJI REKRUTACYJNEJ


OGŁOSZENIE - 2

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach informuje, iż w związku z realizacją projektu pn.  „Bo w przedszkolu fajnie jest!” – poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łapy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 przeprowadzony zostanie w dniach od 24.08.2022 r. do dnia 29.08.2022 r. do godz. 15.00 nabór na następujące wolne stanowisko pracy:

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCEGO KSZTAŁCENIE SPECJALNE

 1. Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 2 w Łapach

 2. Regulamin naboru na wolne stanowisko pracy w Przedszkolu nr 2 w Łapach

 3. Załącznik nr 1.1 do Regulaminu Naboru KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 4. Załącznik nr 1.2 do Regulaminu Naboru OŚWIADCZENIE 

 5. Załącznik nr 1.3 do Regulaminu Naboru KLAUZULA ZGODY

 6. Załącznik nr 2 do Regulaminu Naboru  DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI CZŁONKA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY - NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE SPECJALNE - 2.09.2022

 


 

OGŁOSZENIE - 3

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach informuje, iż w związku z realizacją projektu pn.  „Bo w przedszkolu fajnie jest!” – poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łapy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 przeprowadzony zostanie w dniach od 2.09.2022 r. do dnia 6.09.2022 r. do godz. 15.00 nabór na następujące wolne stanowisko pracy:

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCEGO KSZTAŁCENIE SPECJALNE

 1. Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 2 w Łapach

 2. Regulamin naboru na wolne stanowisko pracy w Przedszkolu nr 2 w Łapach

 3. Załącznik nr 1.1 do Regulaminu Naboru KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 4. Załącznik nr 1.2 do Regulaminu Naboru OŚWIADCZENIE 

 5. Załącznik nr 1.3 do Regulaminu Naboru KLAUZULA ZGODY

 6. Załącznik nr 2 do Regulaminu Naboru  DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI CZŁONKA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY - NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE SPECJALNE - 14.10.2022 r.

 

OGŁOSZENIE - 4

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach informuje, iż w związku z realizacją projektu pn.  „Bo w przedszkolu fajnie jest!” – poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łapy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 przeprowadzony zostanie w dniach od 7.10.2022 r. do dnia 14.10.2022 r. do godz. 15.00 nabór na następujące wolne stanowisko pracy:

 POMOC NAUCZYCIELA 

1. Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 2 w Łapach

2. Regulamin naboru na wolne stanowisko pracy w Przedszkolu nr 2 w Łapach

3. Załącznik nr 1.1 do Regulaminu Naboru KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

4. Załącznik nr 1.2 do Regulaminu Naboru OŚWIADCZENIE 

5. Załącznik nr 1.3 do Regulaminu Naboru KLAUZULA ZGODY

6. Załącznik nr 2 do Regulaminu Naboru  DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI CZŁONKA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

INFORMACJA O WYNIKU NA WOLNE STANOWISKO PRACY - POMOC NAUCZYCIELA 24.10.2022 r.

 
 

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach zatrudni psychologa w wymiarze 8 godzin

CV oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje do pracy z dziećmi na podanym wyżej stanowisku proszę składać w sekretariacie przedszkola w godzinach 8.00 - 15.00