Kontakt
PRZEDSZKOLE NR 2 PROMUJĄCE ZDROWIE

Zasady COVID

Drodzy Rodzice

Z uwagi na Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337) przedstawiamy opracowane zasady:

 Zasady funkcjonowania Przedszkola nr 2 w Łapach w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z wyżej wymienionymi procedurami, wypełnienie, podpisanie załaczników
i dostarczenie do przedszkola w dniu przyprowadzenia dziecka lub pozostawienie w skrzynce pocztowej na bramce. Rodzice, którzy nie mają możliwości wydrukowania dokumentów mogą odebrać je w przedszkolu w dniu zebrania 31.08.2020 

 

 

Listy dzieci z podziałem na grupy znajdują się na drzwiach przedszkola.
Rodzice informację o przypisaniu dziecka do konkretnej grupy mogą uzyskać telefonicznie pod  numerem telefonu 85 715 26 39

 


 

Wstępna organizacja pracy Przedszkola nr 2 w Łapach przedstawia się następująco:

L.p.

Wejście

Nazwa grupy

Godziny pracy

1.

Wejście 3

Muchomorki – 3 latki

6.00 – 15.00

2.

Wejście 1

Krasnoludki – 5 latki

7.00 – 17.00

3.

Wejście 1

Muminki – 5 – 6 latki

7.00 – 16.00

4.

Wejście 1

Puchatki – 5 – 6 latki

7.00 – 16.00

5.

Wejście 1

Smerfy – 5 – 6 latki

7.00 – 16.00

6.

Wejście 2

Motylki – 4 latki

7.00 – 16.00

7.

Wejście 2

Biedronki – 3 - 4 latki

8.00 – 15.00

8.

Wejście 2

Jeżyki – 4 - 5 latki

7.00 – 16.00

9.

Daniłowo

Żabki – 3 – 4 - 5 latki

6.30 – 16.30


Prosimy o zrozumienie i cierpliwość.

  • Do Przedszkola nr 2 przy ulicy Cmentarnej uczęszczać będzie 193 dzieci, co może spowodować kolejki przy pozostawianiu dzieci. Dlatego prosimy, by dzieci, które uczęszczały do przedszkola i znają już placówkę były przekazane pracownikowi, który odprowadzi dziecko do odpowiedniej grupy.
  • Rodzice dzieci, które pierwszy raz przychodzą do przedszkola mają prawo wejść razem z dzieckiem do szatni i tam przekazać dziecko wychowawczyni. Rozstanie powinno być krótkie, nie przedłużamy pobytu w szatni.
  • Rodzice przebywający na terenie przedszkola, zachowują dystans społeczny oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa: maseczka, odkażenie rąk lub rękawiczki - nie przedłużają pobytu w szatni. 
  • Rodzice, którzy mają możliwość przyprowadzenia dzieci później (np: nie pracują) proszeni są o przyprowadzanie dzieci na godzinę 9.00 pozwoli nam to rozładować kolejki przed przedszkolem.

ULOTKA


 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

31.08.2020  godzina 15.30 Muchomorki, Biedronki, godzina 16.00 Motylki, Jeżyki

1.09.2020 godzina 16.00 Muminki, Puchatki,  godzina 16.30 Smerfy, Krasnoludki

31.08.2020 godzina 15.30 Żabki - zamiejscowy oddział w Daniłowie

Zebrania odbędą się w salach lub na podwórku (zależnie od pogody) - prosimy o przybycie w wyznaczonych godzinach, żeby uniknąć kontaktowania się z większą ilością osób.

 


OPŁATY ZA ŻYWIENIE I POBYT

Wpłaty dokonuje się tylko bezgotówkowo:

ZA ŻYWIENIE:

właściciel rachunku - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach

nr rachunku bankowego – 08 11602202 00000002 5240 4166

Tytułem: - za żywienie za mies. .......imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy

 

ZA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE:

właściciel rachunku - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach

nr rachunku bankowego – 64 11602202 000000 02 5240 4128

Tytułem: - za wychow.przedszk. za mies. ...... imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy

 

Nie można łączyć wpłat, tzn. jeżeli ktoś płaci za obiady i za wychowanie przedszkolne to dokonuje dwóch przelewów na różne rachunki

 


AUTOKAR GODZINY DOJAZD

Przedszkole:
8.05 - Daniłowo
8.10 - Łapy Korczaki
8.12 - Łapy Pluśniaki
8.15 - Łapy Dębowina
8.17 – Łapy Szołajdy
8.25 – Przedszkole Nr 2 w Łapach

Powrót:
15.00 - Przedszkole Nr 2 w Łapach
15.08 - Łapy Szołajdy
15.10 - Łapy Dębowina
15.13 - Łapy Pluśniaki
15.15 - Łapy Korczaki
15.20 - Daniłowo


WPŁATY NA WYPRAWKI I RADĘ RODZICÓW

KONTO RADY RODZICÓW:

BANK SPÓŁDZIELCZY

24 8081 0009 0002 1799 2000 0010

 


UBEZPIECZENIE

dokumenty

Wpłaty na ubezpieczenie dokonywane przez rodziców
bezpośrednio na dane podane w dokumencie powyżej. 

Rodzice, którzy nie mogą opłacić ubezpieczenia internetowo proszeni
są o zgłoszenie się do sekretariatu.

 


   

List Ministra Edukacji Narodowej


Dyrektor przyjmuje interesantów po umówieniu się telefonicznie 

85 715 26 39

w poniedziałki i środy 

w godzinach 11.00-14.00