Kontakt
PRZEDSZKOLE NR 2 PROMUJĄCE ZDROWIE

OGŁOSZENIA

 


29.05.2024 r.

KARTA ZGŁOSZENIA                        REGULAMIN


 

Regulamin konkursu

Kaluzula informacujna i zgłoszenie udziału

 


12.09.2022 r.

OGŁOSZENIE

W dniu 22 września 2022 r. o godzinie 16.00 

odbędzie się zaberanie Rady Rodziców

Serdecznie zapraszamy reprezentantów grup

Katarzyna Łapińska - Przewodnicząca Rady Rodziców

Aneta Perkowska - dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach

 29.07.2022 r.

 

 


29.05.2022 r.


KARTA ZAPISU

Regulamin dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu nr 2 w Łapach

Prosimy o osobiste stawiennictwo - nie przyjmujemy telefonicznych zapisów na dyżur wakacyjny. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać
się z Regulaminem zapisu na dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 2 w Łapach. Wypełniony wniosek (wraz z oświadczeniem o nie korzystaniu
z urlopu w czasie pełnienia dyżuru wakacyjnego przez przedszkole) dostarczamy w dniu zapisu na dyżur wakacyjny. Rodzic (opiekun prawny) może złożyć jeden wniosek lub więcej jeśli dotyczy rodzeństwa.

Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane

Wyniki rekrutacji na dyżur wakacyjny będą ogłoszone  20 czerwca 2022 r. po godz. 9.00.

O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. 

W lipcu pełni dyżur Przedszkole nr 1 w Łapach.

 

 

 

 

 

 

 


20.04.2022 r.

 

   


1.02.2022 r.

Drodzy Rodzice!

Od 9 lutego 2022 r. rusza rekrutacja do Przedszkola nr 2 w Łapach. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z terminami postępowania rekrutacyjnego . Wnioski dostępne są w przedszkolu i na stronie internetowej www.p2lapy.pl w zakładce REKRUTACJA. Ze względu na ograniczenia epidemiologiczne wypełnione dokumenty wrzucamy do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do przedszkola. Wpłynięcie wniosku potwierdzimy telefonicznie oraz odpowiemy na Państwa pytania tel. 857152639 

http://przedszkole2.blizej.info/?m=strona&id=93

 


 


14.11.2021 r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

    Polska Grupa Energetyczna planuje czasowe przerwy w dostawie prądu w naszym regionie. Z komunikatu wynika, że w  dniu 15.11.2021 r. w godzinach 9.00 – 15.00 planowana jest przerwa w naszym przedszkolu w Daniłowie Dużym. Z uwagi na zaistniałą sytuację oddział przedszkolny w Daniłowie Dużym będzie zamknięty (brak ogrzewania i ciepłej wody).

Rodzice, którzy potrzebują opieki dla dziecka w tym dniu mogą przyprowadzić dziecko do Przedszkola nr 2 w Łapach na ul. Cmentarnej 23 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. 

Przepraszamy za utrudnienia.

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach

Aneta Perkowska

 


2.11.2021 r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

    Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach informuje, że z powodu wystąpienia pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV 2 u pracownika Przedszkola nr 2 w Łapach, w uzgodnieniu z PSSE w Białymstoku oraz organem prowadzącym zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w grupie "Żabki" na czas od 2.11.2021  r. do 8.11.2021 r.  Dzieci, które nie miały kontaktu z osobą zakażoną w dniu 29.10.2021 r. nie są w kwarantannie i mogą uczęszczać do przedszkola - będą miały zapewnioną opiekę.  Dzieci przebywające w kwarantannie będą mogły skorzystać z propozycji aktywności w zdalnej edukacji (propozycje zadań do wykorzystania w domu). Zadania będą zamieszczone na stronie przedszkola w zakładce „@ p-szkole”.

 

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach

Aneta Perkowska


26.10.2021 r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

    Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach informuje, że z powodu wystąpienia pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV 2 u dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 2 w Łapach, w uzgodnieniu z PSSE w Białymstoku oraz organem prowadzącym zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w grupie "Jeżyki" na czas od 26.10.2021  r. do 29.10.2021 r.  Dzieci, które nie miały kontaktu z osobą zakażoną w dniu 22.10.2021 r. nie są na kwarantannie mogą uczęszczać do przedszkola i będą miały zapewnioną opiekę.  Dzieci przebywające na kwarantannie będą mogły skorzystać z propozycji aktywności w zdalnej edukacji (propozycje zadań do wykorzystania w domu). Zadania będą zamieszczone na stronie przedszkola w zakładce „@ p-szkole”.

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach

Aneta Perkowska

 


27.09.2021 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Przedszkola nr 2 w Łapach 7/09/2021 z dnia 13.09.2021 r. oraz Porozumienia w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki szkolne z dnia 24.09.2021 r. z dniem 1 października 2021 r.  stawka opłaty za żywienie w Przedszkolu nr 2 wynosi:

- 6 zł. dziennie dla dzieci uczęszczających do przedszkola na ulicy Cmentarnej w Łapach,

- 5 zł. dla dzieci uczęszczających do oddziału zamiejscowego w Daniłowie Dużym.

Aneta Perkowska


16.09.2021 r.

OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice, zapraszamy na zebranie przedstawicieli Trójek grupowych

dnia 16.09.2021 r. o godzinie 17.00

Aneta Perkowska

 


2.09.2021 r.

OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice decyzje o przyznaniu dofinansowania obiadów

proszę dostarczać do dyrektora przedszkola.

Aneta Perkowska

 


26.08.2021 r.


16.08.2021 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana do przeprowadzenia samospisu internetowego. Interaktywna aplikacja spisowa dostępna jest na stronie internetowej spis.gov.pl.

 

Obowiązku spisowego można dopełnić także dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99 i przekazując dane. Dzwoniąc na infolinię respondenci mogą skorzystać także z pomocy konsultantów w samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego, pozyskać informacje o NSP 2021 oraz o rachmistrzach spisowych, w tym potwierdzić ich tożsamość.

Dla osób, które chcą dokonać samospisu internetowego, ale nie mają możliwości np. z powodu braku dostępu do Internetu, w urzędach statystycznych oraz urzędach obsługujących wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zostały udostępnione pomieszczenia i sprzęt komputerowy do realizacji samospisu. Istnieje też możliwość skorzystania z pomocy pracowników urzędów w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Łapach w pokoju nr 4 na parterze budynku można dokonać samospisu z pomocą urzędnika.

W uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie może spisać się przez Internet  lub przekazać danych poprzez infolinię spisową) z mieszkańcami będą kontaktowali się telefonicznie lub osobiście rachmistrzowie spisowi, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego. Rachmistrzowie dzwonią z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99.

 

W przypadku, gdy zadzwoni lub przyjdzie  rachmistrz spisowy nie można odmówić przekazania mu danych, uzasadniając odmowę na przykład realizacją samospisu w przyszłości.

 

Tożsamość rachmistrza można zweryfikować przez:

- specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/

- kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

 


30.06.2021 r.

Szanowni Państwo,

 • Na dyżur wakacyjny proszę wyposażyć dzieci w: kapcie i worek z ubraniami na zmianę. Dzieci w grupie leżakującej należy wyposażyć w pościel do spania.
 • 1 lipca rodzic/prawny opiekun wypełnia oświadczenie o zdrowiu dziecka oraz upoważnienie do odbioru dziecka przez inne osoby i dostarcza wychowawczyni na grupie. 
 • Każdego dnia rodzic jest zobowiązany ewidencjonować obecność dziecka w przedszkolu poprzez odbicie karty przy wejściu i wyjściu z przedszkola. Karty są podpisane i umieszczone przy drzwiach wejściowych do szatni zgodnie z listą w grupie.
 • Odpłatność za przedszkole należy dokonać do 15 lipca zgodnie z otrzymaną informacją.
 • W razie niejasności na temat odpłatności za przedszkole nalezy kontaktować się z Panią Intendentką. 

Kontakt: 

Dyrektor: przedszkole@p2lapy.pl

Sekretariat: sekretariat@p2lapy.pl

Intendent: intendent@p2lapy.pl

tel. 85 715 26 39


31.05.2021 r.

Szanowni Państwo,

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem zapisu na dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 2 w Łapach

REGULAMIN

Wypełniony wniosek (wraz z oświadczeniem o nie korzystaniu z urlopu w czasie pełnienia dyżuru wakacyjnego przez przedszkole) dostarczamy  w dniu zapisu na dyżur wakacyjny. Rodzic (opiekun prawny) może złożyć jeden wniosek lub więcej jeśli dotyczy rodzeństwa.

Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane i w takim wypadku nie będzie możliwości zapisania dziecka na dyżur wakacyjny

WNIOSEK

Aneta Perkowska


06.05.2021 r.

Szanowni Państwo,

    Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach informuje, że z powodu wystąpienia pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV 2 u dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 2 w Łapach, w uzgodnieniu z PSSE w Białymstoku oraz organem prowadzącym zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w grupie "Smerfy" na czas od 07.05.2021  r. do 10.05.2021 r.  Dzieci, które nie są w kwarantannie będą miały zapewnioną opiekę w innych grupach. Dzieci przebywające w kwarantannie będą mogły skorzystać z propozycji aktywności w zdalnej edukacji (propozycje zadań do wykorzystania w domu). Zadania będą zamieszczone na stronie przedszkola w zakładce E-przedszkole.

Małgorzata Perkowska

 


09.04.2021 r.

 

Drodzy Rodzice, 

zapraszamy wszystkie przedszkolaki do udziału w konkursie recytatorskim. Nagrane występy dzieci wstawiamy pod postem konkursowym na grupie: Przyjaciele Dwójeczki Promującej Zdrowie do dnia 23.04.2021 r.


01.04.2021 r.


26.03.2021 r.

Drodzy Rodzice,

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie Przedszkola nr 2 w Łapach.

Dyrektor przedszkola na wniosek :

1)    rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)    rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, do których uczęszczają te dzieci.

Wyżej wymienione zajęcia będą realizowane w Przedszkolu nr 2 w Łapach przy ul. Cmentarnej 23 od  29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r.

Od  29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. zawiesza się funkcjonowanie Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego Przedszkola nr 2 w Łapach, w Daniłowie Dużym.

Od  29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. w Przedszkolu nr 2 w Łapach zawieszone zajęcia edukacyjne będą realizowane z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość.

Małgorzata Perkowska

 


 

WYPEŁNIONE WNIOSKI DOSTARCZAMY DO PRZEDSZKOLA  29 MARCA 2021

 

WNIOSEK 1

WYPEŁNIAJĄ RODZICE DZIECI Z ORZECZENIEM O KSZTAŁCENIU SPECJALNYM

 

WNIOSEK 2

WYPEŁNIAJĄ RODZICE DZIECI, KTÓRZY SĄ ZATRUDNIENI W PODMIOTACH WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ LUB KTÓRZY REALIZUJĄ ZADANIA PUBLICZNE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19


26.03.2021 r.

Drodzy Rodzice,

w związku z informacją o nowych obostrzeniach związanych ze zwalczaniem COVID-19, proszę o zapoznanie się z nowymi zasadami funkcjonowania przedszkola, które zostaną przekazane Rodzicom po ogłoszeniu rozporządzenia regulującego zasady pracy przedszkola w dniach 29.03 – 09.04.2021 r.

Nauczyciele poszczególnych grup przekażą jak najszybciej Rodzicom informację o funkcjonowaniu przedszkola w dniach 29.03-09.04. 2021 r. i zasadach tworzenia grupy dyżurującej. Prosimy uzbroić się w cierpliwość oraz przygotować się na zorganizowanie opieki dzieciom w domu.

Wicedyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach

Małgorzata Perkowska

 

 


14.01.2021 r.

Drodzy Rodzice, 

dzieci korzystających z posiłków refundowanych z MOPS proszeni są o ponowne składanie wniosków. Dotychczasowe decyzje straciły ważność 31 grudnia 2020 r. Wiadomość o przyznaniu posiłków otrzyma przedszkole i od tej chwili dziecko będzie korzystało z obiadów refundowanych. 

Małgorzata Łapińska


29.12.2020 r.

Drodzy Rodzice, 

Przedszkole nr 2., jest placówką nieferyjną, w związku z czym będzie otwarte codziennie, od godziny 6:00 do 17:00.

Małgorzata Łapińska


21.12.2020 r.

Drodzy Rodzice, 

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły i wyjątkowy, a tym roku mający szczególny wymiar ze względu na pandemię. 

Życzymy wszystkim dużo, dużo zdrowia, wiary, nadziei i miłości. Niech Dzieciątko Jezus ma wszystkich w swojej opiece, a o szczególne błogosławieństwo prosimy dla chorych, cierpiących i przebywających w szpitalu i na kwarantannie. 

Błogosławionych Świąt życzy

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy

Przedszkola nr 2 w Łapach


21.12.2020 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z planem organizacji pracy Przedszkola nr 2 w dniach 24.12 i 31.12. 2020r. placówka będzie zamknięta.

Małgorzata Łapińska


16.12.2020 r.

Szanowni Państwo,

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach informuje, że z powodu wystąpienia pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV 2 u pracownika przedszkola, w uzgodnieniu z PSSE w Białymstoku oraz organem prowadzącym zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w grupie "Muminki" na czas od 16.12.2020 r. do 24.12.2020 r.  Dzieci, które nie są w kwarantannie będą miały zapewnioną opiekę w innych grupach. Dzieci przebywające w kwarantannie będą mogły skorzystać z propozycji aktywności w zdalnej edukacji (propozycje zadań do wykorzystania w domu). Zadania będą zamieszczone na stronie przedszkola w zakładce E-przedszkole.

Aneta Perkowska


16.12.2020 r.

Szanowni Państwo,

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach informuje, że z powodu wystąpienia pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV 2 u pracownika przedszkola, w uzgodnieniu z PSSE w Białymstoku oraz organem prowadzącym zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w grupie "Muchomorki" na czas od 08.12.2020 r. do 18.12.2020 r.  Dzieci, które nie są w kwarantannie będą miały zapewnioną opiekę w innych grupach. Dzieci przebywające w kwarantannie będą mogły skorzystać z propozycji aktywności w zdalnej edukacji (propozycje zadań do wykorzystania w domu). Zadania będą zamieszczone na stronie przedszkola w zakładce E-przedszkole.

Aneta Perkowska


16.12.2020 r.

Szanowni Państwo,

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach informuje, że od dnia 17.12.2020 r. zajęcia zostają odwieszone we wszystkich grupach, które nie są objęte kwarantanną oraz w Daniłowie Dużym. Dzieci będą przebywały w grupach łączonych ze względu na brak kadry. 

Aneta Perkowska

 


15.12.2020 r.

Szanowni Państwo,

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach informuje, że z powodu wystąpienia wielu pozytywnych wyników testu w kierunku SARS-CoV 2 u pracowników przedszkola, w uzgodnieniu z PSSE w Białymstoku oraz organem prowadzącym zawieszone zostają wszystkie zajęcia stacjonarne we wszystkich grupach oraz w Daniłowie Dużym od dnia 16.12.2020 do dnia 31.12.2020 Nauczyciele przygotowują dzieciom propozycje aktywności w zdalnej edukacji (propozycje zadań do wykorzystania w domu). Zadania będą zamieszczone na stronie przedszkola w zakładce E-przedszkole.

Aneta Perkowska

 


8.12.2020 r.

Szanowni Państwo,

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach informuje, że z powodu wystąpienia pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV 2 u pracownika przedszkola, w uzgodnieniu z PSSE w Białymstoku oraz organem prowadzącym zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w grupie "Muchomorki" na czas od 08.12.2020 r. do 17.12.2020 r.  Dzieci, które nie są w kwarantannie będą miały zapewnioną opiekę w innych grupach. Dzieci przebywające w kwarantannie będą mogły skorzystać z propozycji aktywności w zdalnej edukacji (propozycje zadań do wykorzystania w domu). Zadania będą zamieszczone na stronie przedszkola w zakładce E-przedszkole.

Aneta Perkowska


8.12.2020 r.

Szanowni Państwo,

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach informuje, że z powodu wystąpienia pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV 2 u pracownika przedszkola, w uzgodnieniu z PSSE w Białymstoku oraz organem prowadzącym zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w grupie "Krasnoludki" na czas od 08.12.2020 r. do 14.12.2020 r.  Dzieci, które nie są w kwarantannie będą miały zapewnioną opiekę w innych grupach. Dzieci przebywające w kwarantannie będą mogły skorzystać z propozycji aktywności w zdalnej edukacji (propozycje zadań do wykorzystania w domu). Zadania będą zamieszczone na stronie przedszkola w zakładce E-przedszkole.

Aneta Perkowska


23.11.2020 r. 

Drodzy Rodzice

Poniżej przedstawiamy nowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - V aktualizacja

Aneta Perkowska

 


22.10.2020 r.

Szanowni Państwo

ZMIANA ADRESÓW POCZTY ELEKTRONICZNEJ PRZEDSZKOLA

 

ZMIENIŁY SIĘ ADRESY E-MAIL DO KONTAKTU Z PRZEDSZKOLEM:

przedszkole@p2lapy.pl

sekretariat@p2lapy.pl

 


9.10.2020 r.

Szanowni Państwo

9 października 2020 r. kończy się zawieszenie zajęć w grupie Jeżyków i Biedronek. W poniedziałek 12.10.2020 r. spotykamy się w przedszkolu. Przypominam o zachowaniu dystansu społecznego podczas odprowadzania i odbierania dzieci, zakrywaniu ust i nosa oraz dezynfekowaniu rąk.

Aneta Perkowska


6.10.2020 r.

Szanowni Państwo

Drodzy Państwo, w związku z licznymi telefonami w sprawie zawieszenia zajęć ze względu na potwierdzenie pozytywnego testu COVID-19 u pracownika przedszkola pragnę przekazać, że dyrektor działa zgodnie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku testu dyrektor kontaktuje się z PSSE Białystok oraz informuje organ prowadzący i rodziców o zaistniałej sytuacji. Wnioskuje o zawieszenie zajęć telefonicznie lub e-mailowo - po otrzymaniu potwierdzenia i zaleceń przekazuje rodzicom informacje i dostosowuje się do zaleceń czyli: zawiesza działalność oddziału ewentualnie przedszkola, informuje rodziców o pilnym odebraniu dziecka z przedszkola, przekazuje dla PSSE Białystok numery telefonów do rodziców dzieci z oddziałów, w których pracował pracownik lub nauczyciel, organizuje kształcenie zdalne. Dbając o bezpieczeństwo Państwa dzieci o takich sytuacjach powiadamiamy Rodziców w trybie pilnym. Cały proces zawieszania zajęć jest rozciągnięty w czasie, wymaga czasu na sporządzenie dokumentacji, którą wysyłamy do organów opiniujących. Sanepid obejmuje kwarantanną rodziny, których dzieci miały kontakt z zakażoną osobą. Jest to 10 dniowa kwarantanna liczona od ostatniego dnia pobytu pracownika/nauczyciela w przedszkolu, co nie oznacza, że test został wykonany w tym dniu. Dyrektor ma podstawę do zawieszenia zajęć w dniu, w którym otrzymał informację o pozytywnym wyniku testu. I tak dzieje się u nas. Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Pracownicy PSSE Białystok będą się z Państwem kontaktować telefonicznie. Sytuacja epidemiologiczna jest bardzo stresująca dla nas i dla Państwa, wymaga od nas wszystkich gotowości na niespodziewane wydarzenia, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Aneta Perkowska


6.10.2020 r.

Szanowni Państwo

W związku z pozytywnym  wynikiem testu na COVID - 19 u jednego z pracowników informuję, iż wychowawcy grup będą kontaktowali się z rodzicami i opiekunami dzieci, z którymi pracownik miał kontakt. Chciałabym poinformować, iż ostatni kontakt z dziećmi z tych grup pracownik miał w dniu 29 września 2020 r.

Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku testu podjęto bezzwłoczny kontakt z PSSE w Białymstoku i wszczęto działania zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz przepisami prawa. PSSE w Białymstoku otrzymało listę z numerami telefonów rodziców/opiekunów dzieci z tych oddziałów. Dalsze działania i decyzja dot. ewentualnej kwarantanny należy do pracowników PSSE w Białymstoku, którzy będą się w tej sprawie indywidualnie kontaktowali z rodzicami dzieci z tych grup. 

Praca 2 oddziałów Biedronek i Jeżykow zosatała zawieszona od dnia 6.10.2020  r. do dnia 9.10.2020 r. w tych dniach funkcjonuje kształcenie zdalne. Nauczyciele pozostają w kontakcie z Państwem.

Aneta Perkowska

 


5.10.2020 r.

Szanowni Państwo

W dniu 5.10.2020 r. o godz. 9.00 PSSE w Białymstoku poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o częściowym zawieszeniu zajęć w Przedszkolu nr 2 w Łapach. Zajęcia zostają zawieszone w grupach VII (Jeżyki) i IX (Biedronki) w dniu 5 października 2020 r. 

Aneta Perkowska

 


2.10.2020

ZMIANY W ZASADACH DOWOŻENIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŁAPACH

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Zdrowia strefy czerwonej dla powiatu białostockiego zmianie ulegają między innymi zasady dowożenia dzieci do i z przedszkola. Zgodnie z wytycznymi GIS – w przewozach w ramach obszaru czerwonego dozwolony jest przewóz maksymalnie 50% liczby miejsc siedzących. Od poniedziałku 05.10.2020 r. może wydłużyć się czas oczekiwania dzieci na przystankach autobusowych. Kierowca w przypadku zajęcia 50% miejsc nie może zabierać kolejnych dzieci i w wówczas  dzieci powinny pozostać na przystanku w oczekiwaniu na dodatkowy kurs autobusu. Zachęcam również w celu zachowania maksimum bezpieczeństwa i w miarę możliwości do zapewnienia transportu dzieci do przedszkola we własnym zakresie.

 

Dyrektor Przedszkola nr 2

Aneta Perkowska


2.10.2020

Uwaga!

Ważna informacja??

Szanowni Rodzice i opiekunowie dzieci

W związku z pozytywnym wynikiem testu na COVID -19 u jednego z nauczycieli naszego przedszkola informuję, że wychowawcy będą kontaktowali się z rodzicami i opiekunami dzieci, z którymi nauczyciel miał kontakt. Nauczyciel miał kontakt z dziećmi w dniu 25 września 2020 r.

Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku wstępnego testu podjęto bezzwłoczny kontakt z PSSE w Białymstoku i wszczęto działania zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz przepisami prawa. Dalsze działania i decyzja dot. ewentualnej kwarantanny należy do pracowników PSSE w Białymstoku. Zalecamy rodzicom i opiekunom pozostawienie dzieci w domach.

Dyrektor Przedszkola nr 2 

Aneta Perkowska


29.09.2020

Ważny komunikat

 

Informujemy, iż w przedszkolu zgłoszono wystąpienie przypadków chorób zakaźnych półpaśca, ospy, oraz wszawicy prosimy o czujność i profilaktyczne zabiegi higieniczne.

 


22.09.2020

Szanowni rodzice i opiekunowie dzieci

W związku z podejrzeniem wystąpienia COVID -19 u członka rodziny jednego z naszych przedszkolaków informuję, iż PSSE w Białymstoku poleciła kontynuowanie stacjonarnych zajęć w przedszkolu we wszystkich oddziałach w dotychczasowej formie. SANEPID zaleca wszystkim stosowanie dotychczasowych zasad postępowania – dezynfekcja dłoni, stosowanie przesłon ust i nosa oraz zachowywanie dystansu społecznego.

Przedszkole pozostaje w stałym kontakcie z PSSE oraz Organem Prowadzącym. O ewentualnych zmianach dotyczących funkcjonowania przedszkola będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej oraz bezpośrednio przez wychowawców grup.

Aneta Perkowska

Dyrektor Przedszkola nr 2


17.09.2020

Drodzy Rodzice!

Od 21.09.2020 r. (poniedziałek) wracamy do normalnego systemu przyprowadzania i odbierania dzieci. Rodzice otrzymają od wychowawczyń kody do domofonu. Wejście nr 3 zostaje zamknięte. Dzieci przyprowadzamy wejściem nr 1 i 2 - rodzice wchodzą do szatni razem z dziećmi. Nadal zachowujemy odstępy i przestrzegamy obowiązku noszenia masek lub przyłbic. Bardzo prosimy o sprawne pozostawianie i odbieranie dzieci, tak, by nie tworzyć tłoku oraz odbijanie kart STOPEREK. Dziecko odprowadza i odbiera rodzic bez osób towarzyszących.

 


30.08.2020

 


17.08.2020


16.08.2020


UWAGA

1.07.2020

        Zakończyła się rekrutacja na dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 2 w Łapach, który odbędzie się m-cu w sierpniu.

Rodzice zapisanych dzieci są zobowiązani do:

 • dostarczenia do przedszkola w dniu 29.07.2020 r. do godziny 15.00 podpisanych kapci i rzeczy na zmianę zapakowanych w worek. Wszystko będzie ozonowane.
 • zaponania się, podpisania i dostarczenia dokumentów dotyczących COVID-19 znajdujących się tutaj Dokumenty do pobrania

Ze względu na utrzymującą się epidemię dzieci, których nie dostarczą wymienionych rzeczy i dokumentów w terminie nie będą przyjęte na dyżur.

 


UWAGA

22.06.2020

Ze względu na Wybory Prezydenta 2020 i przygotowanie lokali wyborczych Przedszkole nr 2 w Łapach w dniu 29 czerwca 2020 r. (poniedzialek) będzie nieczynne. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci pomieszczenia przedszkola przed przyjęciem dzieci będą ozonowane i dezynfekowane.

 


25.05.2020

UWAGA

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 2 w Łapach odbędzie się w sierpniu

Zapisy na dyżur wakacyjny odbędą się w dniach 1-5 czerwca 2020 r. w godzinach 8.00 - 15.00. Regulamin i karty zapisu można pobrać tutaj lub odebrać w sekretariacie wcześniej uprzedzając telefonicznie przybycie do przedszkola 715 26 39 

Wypełniony wniosek można zostawić w skrzynce pocztowej na bramce przedszkola lub przesłać na e-mail: p2_sekretariat@um.lapy.pl

Czy dziecko zostało przyjęte na dyżur można dowiedzieć się telefonicznie po 15 czerwca 2020 r.

W lipcu pełni dyżur Przedszkole nr 1 w Łapach

 


12.05.2020

UWAGA

Drodzy Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do Przedszkola nr 2 w Łapach. Listy dzieci zostały wywieszone na drzwiach przedszkola. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 85 715 26 39 w celu potwierdzenia czy dziecko zostało przyjęte.

 


6.05.2020

UWAGA

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Łap nr 37/2020  Przedszkole nr 2 w Łapach od 13 maja 2020 będzie prowadzić opiekę dla dzieci rodziców pracujących.

Zarządzenie Burmistrza                 

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 2

PODSTAWA PRAWNA

Od 13 maja Przedszkole nr 2 z zamiejscowym oddziałem w Daniłowie Dużym w głównej mierze ma zapewnić opiekę nad dziećmi. Na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej mamy możliwość zapewnienia opieki 48 dzieciom w budynku na ulicy Cmentarnej oraz 9 dzieciom w oddziale zamiejscowym w Daniłowie Dużym. Otwarcie placówki ma na celu głównie wsparcie rodziców pracujących według rekomendacji MEN. Na ten czas w naszym przedszkolu wprowadzone zostaną nowe zasady, do których musimy dostosować się wszyscy. Obowiązywać one będą od 13 maja.

 

Zwracam Państwa uwagę na zalecenia Ministra Zdrowia - jeśli rodzice nie muszą posyłać dziecka do przedszkola, proszę tego nie robić.

 

Proszę o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej: procedura i deklaracja (deklarację należy wypełnić i dostarczyć do placówki e - mailowo na adres p2@um.lapy.pl lub wypełnioną wrzucić do skrzynki pocztowej przedszkola znajdującej się na bramce). Deklaracje można pobrać w sekretariacie. 

 

Placówka czynna będzie w godzinach 6.00 – 17.00.

Opieka nad dziećmi zapewniona będzie w godzinach 7.00 – 16.00.


Wiąże się to z koniecznością dezynfekcji wszystkich sprzętów i zabawek, które używane są przez dzieci przebywające w placówce ( plac zabawa, stoły, krzesła kredki, zabawki). Zajęcia będą miały charakter wyłącznie opiekuńczy, nauczanie zdalne będzie odbywać się jak dotychczas. Zajęcia dodatkowe nie będą obywać się do odwołania. Do placówki wstęp mają tylko dzieci i pracownicy przedszkola. Wprowadza się kategoryczny zakaz wstępu do placówki rodziców, opiekunów, osób trzecich.

 

Dokumenty do pobrania

Procedura bezpieczeństwa

Oświadczenia

Klauzula informacyjna

Deklaracja zapisu

ZASADY - WZORY DOKUMENTÓW

 


 

Uwaga Rodzice

 

Wpłat za przedszkole dokonujemy przelewem na dwa oddzielne konta:

 • Opłata za pobyt dziecka na konto 64116022020000000252404128
 • Opłata za posiłki na konto 08116022020000000252404166

 

Jaka kwota do zapłaty dowiesz się:

tel. 85 715 26 39 w godzinach 8.00 - 15.00

e-mail: p2_intendent@um.lapy.pl


Drodzy Rodzice!


Bardzo dziękujemy za aktywny udział w EDUKACJI ZDALNEJ w naszym przedszkolu. E - przedszkole to wyzwanie dla nas wszystkich. W związku z przedłużeniem zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach do 24 maja 2020 r. nadal będziemy przygotowywać zajęcia i propozycje zabaw dla naszych przedszkolaków. Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w Przeglądzie Recytatorskim i obchodach Światowego Dnia Ziemi. Mimo braku możliwości spotkania się - udało się przez ten czas Powitać Wiosnę, przypomnieć o Dniu Autyzmu, obejrzeć 56 recytacji wierszy i zadbać o Ziemię. To wszystko dzięki Waszej aktywności :-) Zatęskniła za naszymi dziećmi Pani Leśnik, otrzymujemy też moc dobrych słów od Was. To bardzo pozytywne przekazy, na które zawsze czekamy :-) i odbieramy je z radością. Ściskamy Was mocno :-)

 


Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach informuje,
że na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów:

 

 • w dniach 25 marca 2020 r. do odwołania Przedszkole nr 2 prowadzi edukację zdalną poprzez stronę internetową www.przedszkole2.blizej.info zakładka EDUKACJA ZDALNA. Nauczyciele kontaktuja się z Państwem w sposób ustalony np: grupa messenger, telefonicznie, e-mail 

 

W tym czasie zaleca się pozostanie w domu!

 

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach

 


Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach informuje,
że na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów:

 

 • w dniach 12 -13 marca 2020 r. przedszkole prowadzi tylko zajęcia opiekuńcze,
 • w dniach 16 - 25 marca 2020 r. przedszkole będzie zamknięte.

 

W tym czasie zaleca się pozostanie w domu!

 

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łapach

                                                                                                                                                                                                     

 

  komunikat MEN

 


DRODZY RODZICE

Z uwagi na pojawiające się w niektórych krajach przypadki zachorowań na koronawirusa dyrektorzy jednostek oświatowych otrzymali rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami zamieszczonymi poniżej.

Rekomendacje MEN

Procedura postępowania na wypadek wystapienia choroby zakaźnej w Przedszkolu nr 2 w Łapach

Instrukcja mycia rąk

 

 Strona Ministerstwa Zdrowia

Aktualności