REKRUTACJA 2018 - PRZEDSZKOLE NR 2
PRZEDSZKOLE NR 2 PROMUJĄCE ZDROWIE
Strona głowna  /  REKRUTACJA 2018
REKRUTACJA 2018

 


UWAGA RODZICE

Na dzień 11.07.2018 r.
w Przedszkolu nr 2 nie ma wolnych miejsc.

Dzieci, które nie dostały się do przedszkola
są wpisane na listę rezerwową
w razie zwolnienia się miejsc w miesiącu wrześniu.

Oczekujący kandydaci będą powiadamiani telefonicznie.

Otrzymana ilość punktów decyduje o pierwszeństwie przyjęcia do przedszkola.

Dzieciom, które zostały przyjęte prosimy przygotować na dzień  1 września

kapcie i ubranie na zmianę
zapakowane w woreczek z tkaniny.

Sprawa wyprawek, funduszy Komietu rodzicielskiego,
opłat za pobyt w przedszkolu
i obiady zostanie poruszona
na zebraniach grupowych w m-cu wrześniu.

Przedszkole jest czynne od godziny 6.00 do 17.00

Dzieci przyprowadzamy do godziny 8.00

Serdecznie zapraszamy

 

 

 


UWAGA RODZICE

Zakończył się II etap rekrutacji dzieci
do Przedszkola nr 2 w Łapach

Poniżej podajemy terminy potwierdzenia woli zapisu dziecka
oraz terminy procedury odwoławczej.

 

22.06.2018 r.

26.06.2018 r.

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnych (w formie oświadczenia) potwierdzeń woli zapisu dziecka do przedszkola.

Nie złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka traktowane będzie jako rezygnacja.

Podanie do wiadomości
w dniu

28.06.2018 r.

Publikowanie do dnia 06.07.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

28.06.2018 r.

06.07.2018 r.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów
wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 


Wnioski są do pobrania poniżej

W sekretariacie dostępne od 19 marca 2018 r.

 

REGULAMIN REKRUTACJI 2018             KRYTERIA        

      

WNIOSEK I ETAP           WNIOSEK II ETAP

 

ETAP WSTĘPNY dotyczy dzieci już uczęszczających do przedszkola

 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

 

Data od

Data do

Rodzaje czynności i składane dokumenty

12.03.2018 r.

16.03.2018 r.

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu przez ich dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszczają w roku szkolnym 2017/2018.

 

ETAP I

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Data od

Data do

Rodzaje czynności lub składane dokumenty

 

26.03.2018 r.

06.04.2018 r.

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Podanie do wiadomości w dniu 11.04.2018 r.   

Publikowanie do dnia 17.04.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

11.04.2018 r.

17.04.2018 r.

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnych (w formie oświadczenia) potwierdzeń woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Podanie do wiadomości w dniu

23.04.2018 r.

Publikowanie do dnia 02.05.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

 

 

 

24.04.2018 r.

 

 

02.05.2018 r.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

ETAP II

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

 

Data od

Data do

Rodzaje czynności lub składane dokumenty

05.06.2018 r.

19.06.2018 r.  

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Podanie do wiadomości w dniu 22.06.2018 r.  

Publikowanie do dnia 26.06.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

22.06.2018 r.

26.06.2018 r.

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnych (w formie oświadczenia) potwierdzeń woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Podanie do wiadomości w dniu

28.06.2018 r.

Publikowanie do dnia 06.07.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

 

 

28.06.2018 r.

 

 

06.07.2018 r.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.


 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-07-11