Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
PRZEDSZKOLE NR 2 PROMUJĄCE ZDROWIE
Strona głowna  /  REKRUTACJA
REKRUTACJA

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŁAPACH 

 


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 2

 

ETAP WSTĘPNY

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 

 

Szanowni Rodzice!

Bardzo prosimy o zapoznanie się z terminami etapu wstępnego – kontynuacji edukacji przedszkolnej.

Data od

Data do

Rodzaje czynności i składane dokumenty

03.02.2021r.

09.02.2021r.

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu przez ich dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021

 

  • Bardzo prosimy o przestrzeganie obowiązujących terminów:
  • Aktualne wnioski zostaną Państwu przekazane przez wychowawców grup;
  • Niezłożenie deklaracji ( u wychowawcy grupy) jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuacji przez dziecko edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 2 w Łapach.

 


 

ETAP I

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŁAPACH

ROZPOCZNIE SIĘ 15 LUTEGO 2021 R.

Wnioski i oświadczenia są dostępne do pobrania poniżej:

 

ETAP WSTĘPNY 

od 3.02.2020

do 09.02.2021

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Złożenie przez Rodziców/prawnych opiekunów deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

ETAP I

od 15.02.2021

do 25.02.2021

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Złożenie przez Rodziców/prawnych opiekunów wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

od 3.03.2021

do 11.03.2021

PUBLIKACJA WYNIKÓW REKRUTACJI

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
i lista kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacji
o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola

od 17.03.2021 do 25.03.2021

PUBLIKACJA LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NR 2

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informacji
o liczbie wolnych miejsc.

od 18.03.2020

do 25.03.2020

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

ETAP II

Postępowanie uzupełniające

od 15.04.2021

do 21.04.2021

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

od 28.04.2021

do 06.05.2021

PUBLIKACJA WYNIKÓW REKRUTACJI

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
i lista kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola

od 12.05.2021

do 24.05.2021

PUBLIKACJA LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NR 2

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych lub informacji
o liczbie wolnych miejsc.

od 13.05.2021

do 24.05.2021

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

WYPEŁNIONE I PODPISANE WNIOSKI NALEŻY WŁOŻYĆ DO SKRZYNKI POCZTOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA BRAMCE WEJŚCIOWEJ DO PRZEDSZKOLA

OTRZYMANIE WNIOSKU ZOSTANIE POTWIERDZONE INFORMACJĄ ZWROTNĄ E-MAIL LUB TELEFONICZNIE

 

I ETAP - DZIECI PRZYJĘTE DO PRZEDSZKOLA

W związku z wprowadzonymi na terenie całego kraju obostrzeniami związanymi z zapobieganiem i rozprzestrzenianiem się COVID-19 informujemy, iż Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola nr 2 w Łapach w I etapie postępowania rekrutacyjnego zobowiązani są do pobrania ze strony internetowej przedszkola KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŁAPACH i złożenia w/w karty do skrzynki pocztowej znajdującej się przy bramce wejściowej do Przedszkola do dnia 25.03.2021r. Niezłożenie karty jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Przedszkolu nr 2 w Łapach.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŁAPACH

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-09-23