Kontakt
PRZEDSZKOLE NR 2 PROMUJĄCE ZDROWIE
Strona głowna  /  REKRUTACJA 2020
REKRUTACJA 2020

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 2

Uwaga Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do Przedszkola nr 2
16 marca 2020 od godziny 8.00 zostaną wywieszone na drzwiach przedszkola listy dzieci przyjętych w pierwszym etapie rekrutacji.
Rodzice dzieci, które nie dostały się do przedszkola są proszeni o złożenie wniosku na II etap rekrutacji
termin złożenia wniosków 15-21 kwietnia 2020

Pytania prosimy kierować drogą e-mailową: p2@um.lapy.pl

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTAMI REKRUTACJI

ETAP I

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŁAPACH

ROZPOCZNIE SIĘ 14 LUTEGO 2020 R.

Wnioski i oświadczenia są dostępne w sekretariacie przedszkola lub do pobrania poniżej:

 

 

ETAP WSTĘPNY 

od 3.02.2020 do 6.02.2020

 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Złożenie przez Rodziców/prawnych opiekunów deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

ETAP I

od 14.02.2020 do 24.02.2020

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

Złożenie przez Rodziców/prawnych opiekunów wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 

od 2.03.2020 do 10.03.2020

PUBLIKACJA WYNIKÓW REKRUTACJI

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
i lista kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacji
o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola

od 3.03.2020 do 10.03.2020

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DO PRZEDSZKOLA NR 2

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnych (w formie oświadczenia) potwierdzeń woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

od 16.03.2020 do 24.03.2020

PUBLIKACJA LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NR 2

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych lub informacji
o liczbie wolnych miejsc.

od 17.03.2020

 do 24.03.2020

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

ETAP II

Postępowanie uzupełniające

od 15.04.2020

do 21.04.2020

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

od 28.04.2020

do 6.05.2020

 

PUBLIKACJA WYNIKÓW REKRUTACJI

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
i lista kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola

od 29.04.2020

do 6.05.2020

 

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DO PRZEDSZKOLA NR 2

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnych (w formie oświadczenia)  potwierdzeń woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

od 12.05.2020

do 22.05.2020

PUBLIKACJA LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NR 2

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych lub informacji
o liczbie wolnych miejsc.

od 13.05.2020

do 22.05.2020

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 


UWAGA

W dniu 28.04.2020 r. podane zostały do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do Przedszkola nr 2 w Łapach (zakwalifikowanie nie oznacza przyjęcia dziecka do przedszkola). Do 6 maja 2020 r. rodzice składają potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola - telefonicznie 85 715 26 39 w godzinach 8.00 - 15.00. Wyniki II etapu rekrutacji zostaną opublikowane 12 maja 2020 r.


KARTA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA


Ostatnia aktualizacja: 2020-06-02