Kontakt
PRZEDSZKOLE NR 2 PROMUJĄCE ZDROWIE
Strona głowna  /  OPŁATY
OPŁATY

Zmiany w odpłatności za przedszkole dla rodziców dzieci 6-letnich

od 1 stycznia 2017 r.

Dyrektor Przedszkola  nr 2 w Łapach informuje, iż dzieci sześcioletnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

zostają objęte subwencją oświatową. W związku z powyższym z dniem 

1 stycznia 2017 r. nie będzie pobierana opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole od rodziców dzieci 6 letnich

(o której mowa w uchwale Rady Miejskiej w Łapach XXIX/252/17 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/479/14 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Łapy publicznych przedszkolach i oddziałąch przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz.2618)

Rodzice dzieci sześcioletnich zobowiązani są do ponoszenia jedynie opłaty za korzystanie
przez dziecko z wyżywienia.


Każde dziecko w przedszkolu ma zapewniony bezpłatny pobyt przez 5 godzin dziennie od momentu przybycia. Rodzice dzieci 3-5 letnich ponoszą opłaty w wysokości 1 zł. za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu po zrealizowaniu 5 godzin bezpłatnych.


WYŻYWIENIE

Całodziennie wyżywienie: śniadanie, II śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek

to koszt 5 zł dziennie. 

 

Wpłat za przedszkole dokonujemy bezpośrednio u intendetna lub  przelewem na dwa oddzielne konta:

  • opłata za świadczenia udzielane przez Przedszkole
  • opłata za żywienie

Każdy Rodzic otrzymuje informację - wydruk z kwotą do wpłacenia za przedszkole oraz numerem konta na który należy zrobić przelew.

Na przelewie proszę wpisać : imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata.

W razie wątpliwości proszę skonsultować się z Intendentem przedszkola.

Termin wpłat zgodnie z popisaną umową do 15-go każdego miesiąca.

 

Za dzień wpłaty przyjmuje się datę jej zaksięgowania na koncie przedszkola. Za wpłaty po terminie są naliczane odsetki ustawowe.

Dziękujemy wszystkim za terminowe wnoszenie opłat.


KARTA DUŻEJ RODZINY   ŚWIADCZENIA RODZINNE   POMOC SPOŁECZNA  INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE   MOPS

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-10-06