OBSERWACJE PRZYRODY - PRZEDSZKOLE NR 2
PRZEDSZKOLE NR 2 PROMUJĄCE ZDROWIE
Strona głowna  /  Galeria  /  OBSERWACJE PRZYRODY
OBSERWACJE PRZYRODY
data dodania: 2017-06-06


"Założeniem wychowania przedszkolnego jest m. in. postępowanie aktywizujące procesy rozwojowe dziecka. Jednym z najskuteczniejszych czynników wychowawczych jest kontakt z przyrodą , która stanowi bogate źródło wrażeń, przeżyć, doznań , a także wywołuje chęć aktywnego działania. Bezpośrednie zetknięcie z otoczeniem przyrodniczym wywołuje u dziecka zdziwienie , nasuwa wiele pytań , stwarza szerokie możliwości doświadczeń umysłowych wpływających na jego rozwój intelektualny.
Dzieci interesują się wszystkim , co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu i wypytują dorosłych o różne szczegóły związane z uprawą roślin , z hodowla zwierząt i ze wszystkimi sprawami , które się wokół nich odbywają. Wiele z tych przynoszą do przedszkola i tu poddają je sprawdzeniu. Dzieci chcą znać prawdę , są bardzo dociekliwe i jeżeli nie dowiedzą się z jednego źródła - to szukają odpowiedzi i wyjaśnienia w innym. Dlatego nie wolno zbywać ich byle jaką odpowiedzią nawet na najprostsze pytania, lecz trzeba w zrozumiałej formie podać wyjaśnienie każdej sprawy, o którą pytają.
Cokolwiek dziecko poznaje – to zawsze zaczyna od poznawania „świata’’ , a tym światem jest otoczenie domowe, ludzkie i przyrodnicze. Uczymy się działając. 
Działania dzieci wymagają ciągłej pomocy ze strony nauczyciela , aby zaplanować poszczególne czynności w taki sposób , by sprzyjały rozwojowi myślenia i dokonywania odkryć. Zamierzony cel osiąga się bowiem przez rozmowę z dziećmi , stawianie pytań i zachęcanie do obserwacji. Także wspólna analiza , wyciąganie wniosków i porządkowanie materiału sprawiają, że dzieci są przez cały czas aktywne. Jak powiedział Herbert Spencer : Największym celem edukacji jest nie wiedza , lecz czyn. Czyn w znaczeniu pozytywnego , twórczego działania, co w przypadku wychowania przedszkolnego ma wpływ na całokształt procesu rozwojowego dziecka." 

Staramy się zapewnić dzieciom maksimum mozliwości edukacyjnych, dlatego obserujemy przyrodę za pomocą tabletów, dokumentujemy spostrzeżenia - dzieci robią zdjęcia, porównują swoje obserwacje z ilustracjami w albumach i atlasach. Zajęcia są atrakcyjne i cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Strona: 1 2
Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+1