Kontakt
PRZEDSZKOLE NR 2 PROMUJĄCE ZDROWIE
Strona głowna  /  Kontakt

 e-mail: pnr2lapy@gmail.com
 
 
 ZAPRASZAMY! 

 

Zmiany w odpłatności za przedszkole

dla rodziców dzieci 6-letnich ( ur.2010r.)

od 1 stycznia 2017 r.

 

Dyrektor Przedszkola  nr 2 w Łapach informuje, iż dzieci sześcioletnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zostają objęte subwencją oświatową.

W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2017 r. nie będzie pobierana opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole od rodziców dzieci urodzonych w roku 2010

(o której mowa w uchwale Rady Miejskiej w Łapach XXIX/252/17 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/479/14 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Łapy publicznych przedszkolach i oddziałąch przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz.2618)

Rodzice dzieci sześcioletnich zobowiązani
są do ponoszenia jedynie opłaty za korzystanie
przez dziecko z wyżywienia.

 

Przedszkole czynne jest w godzinach
6.00 - 17.00
Realizacja podstawy programowej:  7.00 - 12.00


 

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:


dyrektor Aneta Anna Perkowska - środa 8.30 - 11.30
wicedyrektor Małgorzata Perkowska - poniedziałek 8.30 - 11.30


Sprawy pilne rozpatrywane są na bieżąco, jeżeli nie zakłóca to planowej, bieżącej pracy dyrektora/wicedyrektora

STRONA STARTOWA

PRZEDSZKOLE NR 2 PROMUJĄCE ZDROWIE

ul. Cmentarna 23,18-100 Łapy tel.85 715 26 39
Cmentarna 23
Łapy 18-100

857152639
pnr2lapy@gmail.com
Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Treść